Find information and listings for Evening Irish Courses in Galway.
Sort by category, type and location to filter course listings to your preference.
Evening Irish  Courses in Galway
Search Reset

Irish (Diploma) – Level A2 and B1

University of Galway – Adult Learning
Course Info - The aim of this course is to develop students’ understanding of the written and spoken […]
Evening, Part Time and Evening

Other Courses in Galway

French (Diploma)

This course is open to anyone with an interest in French and who wishes to gain fluency in the language. The Diploma in French is not suitable for complete Beginners as it is offered at two levels: intermediate and advanced. This course aims to enable students with an interest in[...]

German (Diploma)

The course aims to equip students with appropriate written and oral skills in German. Much emphasis will be placed on teacher-student interaction, continuous assessment, written assignments and feedback to students. Students will begin with the basic elements of German grammar and vocabulary and will progress to the study of a[...]

Ghaeilge Fheidhmeach (Ard-Dioploma)

Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8. Dearadh ábhar[...]

Cultúr Duchais (Teastas/Dioploma)

Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcultúr dúchais agus i mbéaloideas na hÉireann. Is é aidhm an chúrsa eolas a roinnt le rannpháirtithe le go bhfaighidh siad léargas ar shaibhreas an chultúir sin. I measc na n-ábhar a chlúdaítear tá: Deasghnátha, nósanna agus[...]