LM 048 – Bachelor of Arts Irish and New Media

Area:
Limerick
Price: -
Duration: 4 Years
Type:
CAO and Third Level

Course description

CAO CODE: LM048
Is iad príomhchuspóirí an chúrsa, céimithe a sholáthar a mbeidh ardchumas feidhmiúil acu sa teanga Ghaeilge, a mbeidh sáreolas acu ar ghnéithe de shaíocht agus de shochaí na hÉireann agus a mbeidh ardscileanna cumarsáide acu.